Halk ozanları, toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta aracı olmuş, onları kalıcı kılmışlardır.
Halk ozanlarının doğaçlama saz çalıp, türkü söyleme yetenekleri vardır. Halk ozanı veya âşık, Anadolu'da
toplumun öncüsü olmuş bir gelenek, halka mal olmuş bir kültürdür.
 

21 Mayıs 2023 Bahar şenliğinden görüntüler

11
3
6